top of page

Детски Молитвеник

Като станеш от сън и се умиеш, застани смирено пред светата икона, като пред лицето на Бога, прекръсти се и кажи ясно и без да бързаш тия молитви:


  В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
 
Отче наш, Който Си на небесата ! Да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство! Да бъде Твоята воля - както на небето, така и на земята! Насъщния ни хляб дай ни днес! И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници! И не въведи нас в искушение, но ни избави от лукавия! Амин.

Като станах от сън, коленича пред Тебе, Благий и Силний Боже, и като ангелче ти пея: свят, свят, свят Си Ти, Боже! Заради молитвите на света Богородица, помилуй ме!
 

Господи, Ти ме вдигна от легло и от сън. Просвети моя ум и сърце! Отвори устните Ми, та да Ти пея, света Троице: свят, свят, свят Си Ти, Боже! Заради молитвите на света Богородица, помилуй ме!
 

Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ. Помогни ми да не Те наскърбя с никакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин.
 

 

МОЛИТВА КЪМ ГОСПОД ИИСУС
 
Господи Иисусе Христе! Когато беше на земята,. Ти си казал: "Оставете, децата да дохождат при Мене и не им пречете!" Затова и аз, смирено и покорно дете, дохождам при Тебе с усърдна молитва. Прости всичките ми грехове! Изпрати Твоя Свети Дух да обнови сърцето ми. Направи ме Твое дете и ме запази от всеки грях. Помагай ми да Те обичам от все сърце, да почитам Твоето слово, да пазя Твоите заповеди и да Ти се моля всеки ден. Помогни ми да бъда добро и мъдро дете - послушно на родителите и учителите ми. Благослови баща ми и майка ми, братята и сестрите ми и всичките ми роднини и приятели. Благослови, Господи, всички човеци навсякъде! Амин.
Боже, обърни внимание на молитвата ми за моите родители. Благослови. целия им живот. Дай им здраве, светъл ум и щастие. Помогни ми да ги обичам, да ги слушам и да се трудя за тях. Така поне малко ще мога да ги възнаградя за техните всекидневни грижи, лишения и трудове за мене. Надари ги с добра и почтена старост, а след нея, Боже, дай им да наследят Твоето вечно царство, приготвено за ония, които Те обичат.
Аз искам винаги да обичам и почитам татко и мама, както Ти, Боже, Си заповядал. Ще се ръководя от техните наставления и ще се отнасям така, че да бъдат доволни от мене. Ще слушам с радост всяко тяхно упътване. Помогни ми, Боже, да изпълня това мое обещание. Амин.

 

 

 

МОЛИТВА КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА
 
При тебе прибягвам, Майко Божия, приеми ме под майчинското крило на твоето милосърдие! Погрижи се за мене и ме отбрани от всичко лошо! Защити ме и ме спаси! Помагай ми винаги във всяка неволя! Избави ме от всяка злополука и нещастие, о, мила небесна Майко, пречиста Богородице! Амин.
 

 

МОЛИТВИ КЪМ АНГЕЛА-ПАЗИТЕЛ
 
От сърце и с любов се обръщам към тебе, светии мой Ангеле, пазителю на душата и тялото ми! Запазвай ме винаги при всички опасности в живота ми! Напътвай ме към небесния живот, вразумявай ме, просвещавай ме и ме подкрепяй да върша доброто и да се запазя чист и непорочен. Амин.
 

 

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯТА, ЧИЕТО ИМЕ НОСИШ
 
Свети (името), Божий угодниче! Твоето име съм получил при кръщението. Още от оня час милият Бог ме е поставил и под твоята молитвена защита. Небесний мой покровителю, моли се усърдно за мене! Помогни ми да подражавам на твоя добродетелен живот. Подкрепяй ме да изпълнявам усърдно моите християнски длъжности! Бъди ми помощник в живота! Амин. 

 

 

МОЛИТВА ПРЕДИ УЧЕНИЕ

 

Преблагий Господи! Изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух, Който надарява и укрепва нашите душевни сили, за да можем, като слушаме, преподаваното ни учение, да пораснем за Слава на Тебе, нашия Създател, за утеха на нашите родители и за полза на Църквата и Отечеството. Амин!

 

 

МОЛИТВА СЛЕД УЧЕНИЕ

Благодарим Ти, Създателю наш, задето ни удостои с Твоята благодат, за да внимаваме в учението. Благослови нашите началници, родители и учители, които ни ръководят в познание на доброто, като ни дадеш сила и здраве, за да продължим това учение. Амин!

МОЛИТВА ЗА РОЖДЕН ДЕН

Благодаря ти, Вечни Боже, задето ме удостои с милостта Си да доживея до този празничен ден, с който започва новата годинав моя живот! Моля Те, дарувай ми здраве, мъдрост и послушание, за да преуспявам още повече в доброто и да отбягвам злото! Благослови и започващата нова година на възрастта ми ивсички дни на моя живот –за Твоя Слава и мое спасение. АМИН.

bottom of page