top of page

13 март Свети Никифор Изповедник, Патриарх Константинополски 

250px-Chludov_Nikephoros_I_of_Constantin

ЗДРАВЕЙТЕ ДЕЦА,

ДНЕШНАТА ИСТОРИЯ Е ЗА КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯ ПАТРИАРХ НИКИФОР ИЗПОВЕДНИК

 

         Свети Никифор се родил през 758 г. в Константинопол. Семейството му било благочестиво и почитано. За своето иконопочитание бащата, Теодор, изтърпял страдания и гонения. Майката била вярна спътница в изгнанието на своя мъж. След неговата смърт се завърнала в Константинопол. Там младият Никифор получил бляскаво образование.

         Животът в императорския двор не го привличал. Построил манастир, църква. Молитва, пост, научни трудове - така минавал животът му. 

         През 806 г. бил избран за патриарх на Константинопол. Приел монашество, свещенство и бил възведен на патриаршеския престол в самия ден Пасха. С иконоборците бил непримирим. В изповядването на вярата си бил твърд и непоклатим. Така станал опора за християните, почитащи светите икони.

            Императорът-иконоборец, Лъв Арменец /775 - 820 г./ изпратил на заточение патриарх Никифор. Там той починал през 818 г.

"НАПРАЗНИ СА ТВОИТЕ ТРУДОВЕ, ГОСПОДАРЮ! НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ИЗМЕНИМ ДРЕВНОТО ПРЕДАНИЕ, НИЕ ПОЧИТАМЕ ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА СВЕТЦИТЕ КАКТО КРЪСТА И ЕВАНГЕЛИЕТО"

ТАКА ИЗПОВЯДАЛ ВЯРАТА СИ КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯТ ПАТРИАРХ НИКИФОР ИЗПОВЕДНИК  ПРЕД ИМПЕРАТОР ЛЪВ АРМЕНЕЦ

bottom of page