top of page

26 февруари Свети Порфирий епископ Газски

св. порфирий газки.jpg

МИЛИ ДЕЦА,

ДНЕС ЩЕ ВИ РАЗКАЖЕМ ЗА СВ. ПОРФИРИЙ ЕПИСКОП ГАЗСКИ

 

      Свети Порфирий живял през 4 век .Родил се гр.Солун в богато семейство. Но богатството не го привличало, обикнал Бога.Тази любов към Господа го отвела в Египет.Там, двадесетгодишен младеж ,станал монах. Отдал се на непрестанни молитви, трудове и пост.

 

      След години заболял тежко. Посетил Йерусалим и с благоговейна любов се поклонил на светите места. Всеки ден посещавал храма „Възкресение Господне“, където се покланял на светия Животворящ Кръст Господен. Понякога се налагало да пълзи,тъй като болестта му пречела да ходи.

 

     Минало време, родителите му починали. Това, което наследил, Порфирий раздал на сиромаси и манастири - нищо не оставил за себе си. Чувствал се богат с Божията милост, защото бил чудесно изцерен от болките си чрез явяването на Христос. А това станало така: Порфирий видял Господ, сякаш слиза от Кръста към него , и чул думите „Пази това дърво !!“

 

     Ръкоположили го за свещеник и му поверили да пази скъпото за всяко християнско сърце дърво – Кръста Господен. Порфирий се радвал на своето служение , прекарвайки в постоянна молитва .

        Но след време Бог му дал друго дело. Епископът на град Газа починал. Газските християни помолили митрополита на Кесария Палестинска да им избере епископ. След пламенна молитва и откровение отгоре митрополитът разбрал, че Порфирий ще бъде достоен епископ.

 

        В Газа служението било трудно. Християните търпели притеснения от езичниците. Идолопоклонството  било силно – в града имало само една малка и бедна църква, а идолските капища били много. Но Порфирий водил своето патство с любов, с усърдие в служението, с вяра в нашия Господ Иисус Христос. Така Свети Порфирий управлявал Газската църква 25 години.

 

ИСТИНСКОТО БОГАТСВО Е БОЖИЯТА МИЛОСТ. ТЯ НИ ЛЕКУВА, ТЯ НИ СПАСЯВА. КАК ДА Я ПРИДОБИЕМ? С ИСКРЕНА ВЯРА В БОГА, С ПЛАМЕННА ЛЮБОВ КЪМ НАШИЯ ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС.

bottom of page