top of page

3 март Свети мъченици Евтропий и Клеоник

svyatoj-vasilisk-zhitie-muchenika-vasili

ЗДРВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ,

ДНЕШНАТА ИСТОРИЯ Е ЗА ДВАМА БРАТЯ – СВ. ЕВТРОПИЙ И СВ. КЛЕОНИК

      Те живели през 3 в. Били от малоазийската област Понт – град Амасия. Тогавашният наместник на областта жестоко преследвал изповядващите Иисус Христос.

      Заедно със св. Теодор Тирон /чества се на 17 февруари/ и с други християни Евтропий и Клеоник били затворени в тъмница. Там изтърпявали своите присъди и много езичници, извършили различни престъпления. Те били удивени от кротостта, търпението, състраданието на двамата братя.

        Евтропоий и Клеоник не само понасяли с духовна радост всички лишения в затвора – те с любов  и надежда обгрижвали всички – християни и езичници. Затворниците с интерес слушали словото Божие, проповядвано от братята-християни.Тяхната любов към ближния породила в сърцата на престъпниците любов към Бог, в Който Евтропий и Клеоник вярвали. 

      Сред тях бил и тъмничният пазач, които също повярвал в Иисус Христос. В определеното време той извел двамата братя от тъмницата – викали ги на съд. Затворниците останали да скърбят за своите приятели – двамата братя. Може би ги очаквали страдания и смърт.

    Управителят призовал Евтропий и Клеоник да принесат жертва на идолите, обещал им императорски почести и дарове, земни богатства и блага. Братята-християни отхвърлили временните придобивки „Христос е богатство и чест, и наша слава. Той е извор на живот.“ Последвали изпитания и мъчения. Христовите страдалци се молели. И се случило следното – сякаш невидими ръце спрели мъчителите. Последвало чудно видение – Сам Иисус Христос се явил „Аз виждам страданията ви, ще ви бъда помощник докрай и имената ви ще се впишат в книгата на живота!“ близо до Господа стоял св. Теодор Тирон.

   Всички присъстващи останали поразени – мъчителите отказали да продължат изтезанията, а другите славели Бога, изповядван от Евтропий и Клеоник. Единствен управителят не видял и не чул нищо – князът на тоя век ожесточил сърцето му и очите му били затворени за небесното явление. Властникът бил затруднен какво да предприеме. В своята лукавост с престорена любезност ги поканил на обяд. Но получил християнски отговор от Евтропий „Аз съм придобил оная мъдрост, която учи да се уповаваме на Христа… Не, няма да седна с вас, понеже в Писанието е казано „Който ходи със светии, ще се освети, а който с нечестиви ходи, техен съучастник ще стане“. „ Управителят предложил скъпи дрехи, злато, сребро: „…всичко туй ще дам, ако само кажеш на народа, че се покоряваш… готов си да принесеш жертва на идолите. А подир това се моли на своя Бог колкото искаш.“ На това поредно изкушение Евтропий отвърнал „…каква полза за човека да придобие цял свят, ако той погуби душата си (Мат. 16:26)…“

   Двамата братя имали другар в затвора – Василиск. Управителят оставил Василиск в тъмницата, а Евтропий и Клеоник осъдил на кръстна смърт. Това се случило в 305г.

     Св. Василиск бил посечен с меч през 308г. Паметта му се чества на 22 май.

 

 

      

          ПРИЯТЕЛИ, ДА НЕ ПОГУБВАМЕ ДУШИТЕ СИ! ТЕ СА БЕЗСМЪРТНИ! ДА СТРАНИМ ОТ НЕЧЕСТИВИТЕ, ДА ТЪРСИМ ЗА ПРИЯТЕЛИ СВЕТИИ, КОИТО СА ХРИСТОВИ ПРИЯТЕЛИ. ЗАЩОТО ХРИСТОС Е ИЗВОР НА ЖИВОТА!

bottom of page