top of page

15. 03. 2022 г.

Подробни данни за събраните и изразходваните средства от проведената хуманитарна акция за градовете Болград, Рени и Измаил

        Преди около две седмици към Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Яков се обърнаха от българската диаспора в Болград и Рени с молба за помощ от превързочни материали и болкоуспокояващи лекарства. По този повод митрополит Яков се обърна с ПРИЗИВ към своето паство, с молба спешно да се съберат лекарства и превързочни материали. Беше открит временен пункт за събирането им.

       Събраната хуманитарна помощ беше опакована и на 15. март беше предадена на украинската граница на архиепископа на Измаил, Болград и Рени Сергий.

       Подробни данни за събраните и изразходваните средства от проведената акция:

         -Лично донесени финансови средства по описа на тетрадката – 9460 (девет хиляди четиристотин и шейсет) лв. с подписите на дарителите

        -Приходи от земеделски производители – 4190 (четири хиляди сто и деветдесет) лв.

        -Постъпили дарения по банков път – 9200 (девет хиляди и двеста) лв.

        Общо постъпили финансови средства 22 850 (двадесет и две хиляди осемстотин и петдесет) лв.

       Общо разход по отчетни документи 19 935 (деветнадесет хиляди деветстотин тридесет и пет) лв.

       На съхранение в касата - 2915 (две хиляди деветстотин и петнадесет) лв, които ще бъдат отчетени по-късно под каква форма ще бъдат изпратени в Украйна.

       Прилагаме снимков материал на документацията (долу след текста).

       Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Яков изказва отново благодарност на всички – граждани, арендатори, аптекари, организации, свещеници, сътрудници – които дариха и се включиха в организацията.

      Митрополит Яков изказва своята благодарност на Негово Преосвещенство епископ Висарион от Тулча за оказаното съдействие на румънската граница.

      В проведен телефонен разговор днес архиепископ Сергий съобщи, че даренията са вече разпределени и са достигнали до нуждаещите се хора.

20220315_190304_edited.jpg
20220315_190224_edited.jpg
20220315_190250.jpg
20220315_190238.jpg
20220315_190318.jpg
20220315_190310.jpg
20220315_190212.jpg
20220315_204918 (1).jpg
20220315_204918 (1).jpg
20220315_190327.jpg
20220315_204229-01-01-01-01.jpeg
20220315_204606 (1).jpg
20220315_204659 (1).jpg
20220315_204341 (1).jpg
20220315_204448 (1).jpg
bottom of page